Félagsleg ráðgjöf

Almennt

Meginatriði

Markmið með félagslegri ráðgjöf er að veita upplýsingar og leiðbeiningar um félagsleg réttindamál sem og stuðning vegna félagslegs og persónulegs vanda . Félagsáðgjafar félagsþjónustunnar veita upplýsingar um réttindi, ráðgjöf eða stuðning. Einnig geta félagsráðgjafar veitt upplýsingar um aðra þjónustu sem er möguleg svo og vísað fólki í/á þau úrræði sem standa til boða. Tilgangurinn er alltaf að hjálpa fólki til sjálfshjálpar þannig að sérhver einstaklingur geti sem best notið sín í samfélaginu.

Félagsleg ráðgjöf tekur m.a. til ráðgjafar vegna atvinnuleysis, veikinda, hússnæðisleysis, fjárhagsvanda, fötlunar, öldrunar, málefna útlendinga, málefna barna og ungmenna, fjölskylduvanda og áfengis- og vímuefnavanda.

Nokkur lög sem lúta að þessum málefnum:

Lög um fæðingar- og foreldraorlof nr. 95/2000

Lög um félagslega aðstoð nr. 99/2007

Lög um sjúkratryggingar nr. 112/2008

Reglugerð um endurgreiðslu á umtalsverðum kosnaði við læknishjálp, lyf og þjálfun nr. 318/2013

Forvarnarmál

Ráðgjöf: Margir koma og fá ráðgjöf hjá félagsráðgjöfum Félagsþjónustunnar s.s. um fjárhagsmál, bótarétt, fjölskyldumál eða vegna áfengis eða vímuefnaneyslu. Sum mál geta náð yfir lengri tíma og sumum er vísað á önnur úrræði þegar það á við. Félagsþjónustan á samstarf við ýmsar stofnanir vegna einstaklinga og fjölskyldumála, s.s Vinnumálastofnun, Birtu, Virk, SÁÁ, heilbrigðisstofnanir, Tryggingastofnun, lífeyrissjóði, stéttarfélög, sýslumenn, banka o.s.frv.

Fræðsla: Vinna þarf að því að auka fræðslu á þjónustusvæði félagsþjónustunnar varðandi ýmis mál og er verið að skoða hvaða fræðsla myndi nýtast best.

Forvarnir: Félagsþjónustan er í forsvari fyrir forvarnarhóp sem hafið hefur störf á þjónustusvæðinu og hefur Sara Lind, ráðgjafi Félagsþjónustunnar yfirumsjón með verkefninu.

Stóri hópurinn
Stóri hópurinn starfar þvert á tvær sýslur, sem í eru fimm sveitarfélög. Stóri hópurinn er hugsaður sem regnhlíf eða bakland fyrir minni hópana(litlu hópanna) sem starfa í öllum sveitarfélögunum. Kristín Ósk Ómarsdóttir félagsráðgjafi er hópstjóri og sér hún um skipulagningu funda, henni til halds og traust er Ragnar sálfræðingur skólaþjónustudeild Félags – og skólaþjónustunnar. Stóri hópurinn er ætlað að stefnumarkandi mál eins og t.d. stefnumótun í forvarnamálum fyrir þetta svæði, vera bakland fyrir minni hópana ef á þarf að halda svo dæmi séu tekin. Fulltrúar eftirfarandi stofnana eru með fulltrúa í hópnum: 1 frá Félagsþjónustunni, 1 frá Lögreglu, 1 frá Heilsugæslu, allt að 5 frá grunnskólunum, 1 frá leikskólunum, 1 frá Skólaskrifstofu Suðurlands, 1 frá Þjóðkirkjunni.

Litlu hóparnir
Litlu hópunum er falið það verkefni að greina þarfir og ástand á sínu svæði. Skipaðir eru fulltrúar þeirra stofnana eða samtaka sem hlutverki gegna í heima samfélagi varðandi málefni og velferð barna og ungmenna. Fulltrúarnir vinna út frá stöðunni á sínu svæði, þeir skilgreina stöðuna, hvað þarf að gera, hvernig er best að gera það o.s.frv.

Daggæsla í heimahúsum
Sækja þarf um að gerast dagforeldri til félagsþjónustunnar. Farið er eftir reglugerð frá félagsmálaráðneytinu nr. 907/2005 en þau setja fram þau skilyrði sem þurfa að vera til staðar hjá þeim einstaklingum sem sækja um að vera dagforeldrar.

Dagforeldri ber að hlúa að andlegri og líkamlegri velferð barns sem hjá því dvelur. Þetta á við um tilfinningalíf þess, félagslega líðan og fæðuval. Allar upplýsingar sem dagforeldri fær um hag barns og einkahagi foreldranna skal fara með sem trúnaðarmál. Þó ber dagforeldri skylda til að tilkynna til barnaverndarnefndar ef það verður vart við að barn sé vanrækt eða uppeldi þess, atlæti eða aðbúnaði þess er ábótavant.

Umsókn um leyfi til daggæslu í heimahúsum

Umsóknir sendist á:
Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu
Suðurlandsvegi 1-3
850 Hellu

Eða rafrænt á helgalind(hja)felagsmal.is