Starf deildastjóra í barnavernd laust til umsóknar

 • Post category:Tilkynningar
 • Reading time:2 mins read

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu auglýsir laust til umsóknar starf deildastjóra í barnavernd. Um er að ræða 80 % starfshlutfall til eins árs með möguleika á framlengingu. Næsti yfirmaður er félagsmálastjóri. Félagsþjónusta Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu er byggðasamlag sem annast félagsþjónustu fyrir 5 sveitarfélög Ásahrepp, Rangárþing ytra, Rangárþing eystra, Mýrdalshrepp og Skaftárhrepp. Skrifstofur félagsþjónustunnar eru staðsettar á Hellu. Í sveitarfélögunum búa u.þ.b.  5.300 manns. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og Félagsráðgjafafélags Íslands.

 

Helstu verkefni:

 • Stjórnunar og forystuhlutverk í barnavernd
 • Vinnsla barnaverndarmála, samskipti og samvinna við börn og foreldra
 • Samskipti við aðrar stofnanir við vinnslu barnaverndarmála
 • Virk þátttaka í mótun verkferla, starfsáætlana og endurskoðunar á reglum í málaflokknum
 • Stýra vikulegum fundum barnaverndar og undirbúningur mála
 • Skýrslugerð, skráningar og greinagerðir
 • Áætlanagerð barnaverndar
 • Forvarnastarf
 • kynning á barnavernd í skólum og öðrum stofnunum

 

Menntunar og hæfnikröfur:

 • Starfsréttindi félagsráðgjafa
 • Starfsreynsla og þekking á sviðinu æskileg
 • Framúrskarandi hæfni í mannlegum samskiptum og sveigjanleiki
 • Reynsla af stjórnun er kostur
 • Frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð yfirsýn, vandvirkni og góð vinnubrögð
 • Góð tölvukunnátta
 • Færni til að tjá sig í ræðu og riti á íslensku og ensku

 

Umsóknarfrestur er til og með 15. febrúar. Umsóknum skal skilað til Svövu Davíðsdóttur, félagsmálastjóra í tölvupósti á svava@felagsmal.is með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Bæði karlar og konur eru hvattar til að sækja um starfið. Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu áskilur sér rétt til að hafna öllum umsóknum.

Nánari upplýsingar veitir Svava Davíðsdóttir félagsmálastjóri í síma 487-8125 eða á netfangið svava@felagsmal.is