Félagsleg aðstoð og stuðningsþjónusta (liðveisla) við  fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir

 • Post category:Legal
 • Reading time:3 mins read

Félags og skólaþjónusta Rangár- og vestur Skaftafellssýslu leitar eftir starfsmönnum til að sinna félagslegri stoð- og stuðningsþjónustu (félagslegri liðveislu) við fatlað fólk með langvarandi stuðningsþarfir á Hellu og Hvolsvelli.

Starfið felur í sér að veita félagslegan stuðning sem miðar einkum að því að rjúfa félagslega einangrun þjónustuþega og hefur það markmið að styðja við og hvetja til þátttöku þeirra í félags- og tómstundastarfi o.fl.

Félagsleg stoð- og stuðningsþjónusta tekur mið af einstaklingsbundnum þörfum og miðar að valdeflingu og hvatningu til virkrar þátttöku í samfélaginu. Leitast er við að koma til móts við einstaklingsbundnar óskir og þarfir þjónustuþega.

Starfsmönnum í Félagslegri stoð- og stuðningsþjónustu ber að hafa í heiðri trúnað í samskiptum við þjónustuþega og gæta þagmælsku um þau atriði sem þeir fá vitneskju um í starfi sínu.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Að koma á móts við óskir þjónustuþega, sem geta verið bæði börn og fullorðnir einstaklingar, að félagslegri afþreyingu.
 • Að fylgja þjónustuþega og veita honum stuðning í félagslegri afþreyingu. Félagsleg afþreying getur verið af ýmsum toga, m.a. verið göngutúrar, bíóferðir, sundferðir, kaffihúsaferðir, verslunarferðir, auk spjalls og félagsskapar.
 • Að hitta þjónustuþega reglulega samkvæmt samningi og samþykktum klukkustundafjölda á mánuði.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Engra sérstakra menntunarkrafna er krafist.
 • Mikilvægt að vera lipur í mannlegum samskipum.
 • Samviskusemi, frumkvæði og áreiðanleiki.
 • Stundvísi og heiðarleiki
 • Mælst er að starfsmaður geti talað íslensku.
 • Að sýna þjónustuþega sínum og aðstandendum hans virðingu og skilning í samskiptum.
 • Að vera með hreint sakavottorð í samræmi við lög og reglur Félags- og skólaþjónustu Rangár- og vestur Skaftafellssýslu.
 • Gott að hafa þekkingu eða reynslu í vinnu með fólki með fatlanir.

Starfmenn í félagslegri stoð- og stuðningsþjónustu fá tímavinnukaup og gilda launakjör samkvæmt kjarasamningum FOSS, Félagi opinberra starfsmanna á Suðurlandi.

Umsóknum skal skilað á netfangið petrina@felagsmal.is
Nánari upplýsingar um starfið veitir Petrína Sigurðardóttir ráðgjafi í síma 487-8125

Skildu eftir svar