Um Félagsþjónustuna

Lesa meira

Málefni fatlaðs fólks

Lesa meira

Málefni aldraðra

Lesa meira

Fjárhagsaðstoð

Lesa meira

Barnavernd

Lesa meira

Forsíða

Auglýsing um starf þroskaþjálfa og/eða félagsráðgjafa í málaflokk fatlaðs fólks

Auglýsing um starf þroskaþjálfa og/eða félagsráðgjafa í málaflokk fatlaðs fólks

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu auglýsir laust til umsóknar starf þroskaþjálfa og/eða félagsráðgjafa í málaflokk fatlaðs fólks. Um er að ræða 50 – 100 % starfshlutfall. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri Félags- og Skólaþjónustu Rangárvalla og Vestur Skaftafellssýslu sem annast félags- og Skólaþjónustu sveitarfélaganna í Ásahreppi, Rangárþingi ytra, Rangárþingi eystra, Mýrdalshreppi og Skaftárhreppi. Skrifstofa félagsþjónustunnar er staðsett á Hellu. Í sveitarfélögunum búa u.þ.b.  5.300 manns. Laun eru samkvæmt kjarasamningi Sambands íslenskra sveitarfélaga og þroskaþjálfafélags Íslands,  Félagsráðgjafafélags Íslands eða annara félaga sem við eiga.

 

Helstu verkefni:

 • Umsjón og eftirlit með þjónustu sveitarfélagana við fötluð börn
 • Sinnir ráðgjöf ásamt fræðslu, leiðsögn og stuðningi við þjónustunotendur og starfsmenn
 • Hefur yfirlit yfir þjónustuþega og þá þjónustu sem veitt er og vinnur þjónustumat í samstarfi við aðra sérfræðinga
 • Umsjón með SIS mati, samþættingu þjónustu, umönnunargreiðslum, þjónustu stuðningsfjölskyldna og þeirrar stoðþjónustu sem við á
 • Tengiliður við greiningarstofnanir og aðra þjónustuaðila fatlaðs fólks
 • Virk þátttaka í mótun verkferla
 • Virk þátttaka í endurskoðun reglna

 

Menntunar og hæfnikröfur:

 • Starfsréttindi sem þroskaþjálfi eða önnur menntun sem nýtist í starfi
 • Góð samskipta- og samstarfshæfni
 • Frumkvæði og sjálfstæði í starfi
 • Skipulögð vinnubrögð og faglegur metnaður
 • Þekking á málaflokknum, lögum og reglugerðum æskileg
 • Góð tölvukunnátta
 • Góð íslenskukunátta og færni til að tjá sig í ræðu og riti

 

Launakjör eru samkvæmt samningum sambands íslenskra sveitarfélaga við þroskaþjálfafélag  Íslands eða annara félaga.

Til greina kemur að ráða einstakling með aðra menntun sem nýtist í starfi ef engin þroskaþjálfi/félagsráðgjafi sækir um.

Umsóknarfrestur er til og með 19. desember 2022. Umsóknum skal skilað til Svövu Davíðsdóttur, framkvæmdastjóra félags- og skólaþjónustu í tölvupósti á svava@felagsmal.is með umsókn skal fylgja ferilskrá og kynningarbréf. Bæði karlar og konur eru hvött til að sækja um starfið.

Nánari upplýsingar veitir Svava Davíðsdóttir í síma 487-8125 eða á netfangið svava@felagsmal.is

Auglýsing um starf framkvæmdastjóra Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu

Auglýsing um starf framkvæmdastjóra Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu

 

Framkvæmdastjóri Félags- og skólaþjónustu Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu

Félags- og skólaþjónusta Rangárvalla- og Vestur-Skaftafellssýslu auglýsir stöðu framkvæmdastjóra byggðasamlagsins lausa til umsóknar. Gerð er krafa um framhaldsmenntun og starfsréttindi í félagsráðgjöf. Æskilegt er að umsækjendur hafi reynslu af stjórnun í opinberri stjórnsýslu og hafi þekkingu á viðeigandi lagaumhverfi. Gerð er krafa um reynslu og þekkingu á rekstri og mjög góða færni í mannlegum samskiptum.

Umsóknarfrestur er til 21. október 2022 og æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Umsóknum skal fylgja ferilskrá, prófskírteini, starfsleyfi og sakavottorð og skulu þær sendar formanni stjórnar byggðasamlagsins í tölvupósti á sveitarstjori@vik.is eða á skrifstofu Mýrdalshrepps, Austurvegi 17 Vík.

Nánari upplýsingar veitir formaður stjórnar Einar Freyr Elínarson í síma 8231320 eða í tölvupósti sveitarstjori@vik.is

Barnavernd

Barnavernd

Velferð barna á svæði Rangárvalla- og Vesturskaftafellssýslu skiptir höfuðmáli. Mál eru unnin samkvæmt lögum um barnavernd nr. 80/2002.

Markmið laganna er að tryggja að börn sem búa við óviðunandi aðstæður eða börn sem stofna heilsu sinni og þroska í hættu fái nauðsynlega aðstoð. Hlutverk barnaverndar er að beita þeim úrræðum sem barni er fyrir bestu og styrkja fjölskyldur í uppeldishlutverki sínu.

Lesa meira…

Fjárhagsaðstoð

Fjárhagsaðstoð

Áður en til fjárhagsaðstoðar kemur þarf einstaklingur að koma í viðtal hjá félagsráðgjafa þar sem farið er yfir fjármál og aðstæður viðkomandi.

Miklir fjárhagserfiðleikar veita einir og sér ekki rétt til fjárhagsaðstoðar og því þarf að greina hvert mál vandlega í samvinnu við viðkomandi.

Lesa meira…

Málefni aldraðra

Málefni aldraðra

Meðal verkefna Félagsþjónustunnar eru ráðgjöf og leiðbeiningar til aldraðra og aðstandenda þeirra varaðandi ýmis persónuleg mál, réttindamál og þjónustuúrræði fyrir aldrað fólk.

Einnig vinna ráðgjafar mat á félagslegri stöðu umsækjenda vegna umsókna um hjúkrunar- og dvalarrýmum. Félagsmálastjóri á sæti í þjónustuhópi aldraðra í Rangárvallasýslu

Lesa meira…

Málefni fatlaðs fólks

Málefni fatlaðs fólks

Félagsþjónusta Rangárvalla- og Vestur Skaftafellssýslu ber ábyrgð á og sér um framkvæmd þjónustu við fatlað fólk og sinnir eftirliti með þjónustunni.

Veitt er margvísleg þjónusta. Má þar nefna stuðningur og ráðgjöf við fatlað fólk og foreldra fatlaðra barna, félagsleg liðveisla, stuðningsfjölskylda fyrir fötluð börn, sértæk ráðgjöf, skammtímavistun, hæfing, vernduð vinna, búsetuúrræði og ferðaþjónusta.

Lesa meira…